Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 02/09/2021

 

1. Przesyłanie delegacji za mecze

Drodzy Członkowie KS MZPN Delegatury Ciechanów,

Informowaliśmy, że delegacje za mecze należy wysyłać do MZPN w Warszawie, niestety są załączone ze sprawozdaniami i wysłane do Ciechanowa.

Ufamy, że sytuacja ta ulegnie drastycznej zmianie i będziecie wysyłać kolejne już na adres Biura MZPN w Warszawie. Dodatkowo raz wysyłamy tylko oświadczenie. 

Dla przypomnienia poniżej adres:

Mazowiecki ZPN

ul. Puławska 111 A / 50

02-707 Warszawa 

 

W przypadku przesyłania delegacji do Ciechanowa informujemy, że nie będą one przesyłane do Warszawy, a co za tym idzie --> będzie brak wypłaty ekwiwalentu

 

 

                 Sekretarz                                                            Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów      
/-/ Ursyn Smacki                                                                     /-/ Dariusz Kownacki