Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 28/03/2022

1. Ostateczny termin składek KFD i KFP za rok 2022

 

Zarząd KS MZPN Delegatury Ciechanów informuje, że ostatecznym terminem opłaty KFD i KFP za rok 2022 rok jest dzień 5 kwietnia 2022 roku.

Po tym terminie zostanie wystosowane pismo do KS PZPN o skreślenie z listy Sędziów / Obserwatorów.

Poniżej lista członków KS MZPN delegatury Ciechanów, którzy nie opłacili obowiązkowych składek:

1. Chmielewski Krzysztof
2. Ciurysek Ryszard
3. Drozdowski Zbigniew
4. Gwiazda Wojciech
5. Klimowski Dawid
6. Lubelska Kinga
7. Pydyn Adrian
8. Rachuba Dawid
9. Ruzicki Zdzisław
10. Rychlewski Karol
11. Sobotka Marta
12. Ślesiński Kamil
13. Wargulewski Arkadiusz
14. Wąsowski Andrzej
15. Wąsowski Adam
16. Załęski Sebastian

 

Prosimy o kontakt z kolegą referentem finansów Tadeuszem Siemionko.

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                /-/ Dariusz Kownacki