Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy Komisji Sędziowskiej KS MZPN - Delegatury Ciechanów!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

22-28.10.2020 r.

aktualizacja: 23.10.2020 r. godz. 18:45

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy Komisji Sędziowskiej KS MZPN - Delegatury Ciechanów!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

15-21.10.2020 r.

aktualizacja: 15.10.2020 r. godz. 19:00

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 09/10/2020

 

KOMUNIKAT WS. ROZGRYWANIA MECZÓW W STREFACH

W związku z reżimem sanitarnym związanym z COVID-19 i pojawieniem się na chwilę obecną w środkach masowego przekazu informacji o wprowadzeniu w kraju podziału związanego z pandemią na strefy: zielona, żółta i czerwona, Mazowiecki Związek Piłki Nożnej jako organizator rozgrywek informuje Kluby o podstawowych wymogach i warunkach, które muszą być spełnione, aby mógł być rozegrany mecz w obszarze ww. stref w przypadku ogłoszenia przez Ministra Zdrowia ww. stref na terenie naszego województwa.

Zgodnie z przepisami państwowymi mecz musi być rozgrywany bez udziału publiczności (zarówno gospodarzy, jak i gości), a na obiekcie podczas jego trwania może przebywać:

  1. Strefa zielona – do 100 osób z wyłączeniem obsługi (tj. opieka medyczna, sędziowie, delegat, obserwator, służby klubowe w ilości zgodnej z § 16 ust. 3 i 4 Regulaminu Rozgrywek: IV liga – 5 osób, LO – 4 osoby, Kl. A i B – 3 osoby, pozostałe klasy (od A1 do F2) – 2 osoby, akredytowani przedstawiciele mediów, obsługa techniczna obiektu)
  2. Stefa żółta – do 70 osób z wyłączeniem obsługi (tj. opieka medyczna, sędziowie, delegat, obserwator, służby klubowe w ilości zgodnej z § 16 ust. 3 i 4 Regulaminu Rozgrywek: IV liga – 5 osób, LO – 4 osoby, Kl. A i B – 3 osoby, pozostałe klasy (od A1 do F2) – 2 osoby, akredytowani przedstawiciele mediów, obsługa techniczna obiektu)
  3. Stefa czerwona – do 50 osób z wyłączeniem obsługi (tj. opieka medyczna, sędziowie, delegat, obserwator, służby klubowe w ilości zgodnej z § 16 ust. 3 i 4 Regulaminu Rozgrywek: IV liga – 5 osób, LO – 4 osoby, Kl. A i B – 3 osoby, pozostałe klasy (od A1 do F2) – 2 osoby, akredytowani przedstawiciele mediów, obsługa techniczna obiektu)

chyba, że władze państwowe lub samorządowe postanowią inaczej. Prosimy o pilne śledzenie rozporządzeń administracji państwowej.

Jednocześnie przypominamy, że w obszarach nie objętych żadną ze stref (zielona, żółta, czerwona) organizator zawodów musi rozgrywać mecz na podstawie Wytycznych dotyczących rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu rozgrywek Mazowieckiego ZPN obowiązujących w sezonie 2020/2021 do odwołania.

Jednocześnie przypominamy o możliwości skorzystania z punktu 7 ww. wytycznych.

Prezes Mazowieckiego ZPN

/-/Zdzisław Łazarczyk 02.10.2020 r.

 

Pkt. 7 Wytycznych dotyczących rozgrywania meczów piłki nożnej w ramach systemu rozgrywek Mazowieckiego ZPN obowiązujących w sezonie 2020/2021 brzmi:
“Gospodarz meczu w uzasadnionych przypadkach (po analizie ryzyka) może podjąć decyzję o zmniejszeniu limitów oso wymienionych w punkcie 2. O tej decyzji każdorazowo musi powiadomić drużynę gości oraz Mazowiecki ZPN.” Wytyczne stanowią załącznik do Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich MZPN – sezon 2020/2021.

 

                                                                                                                    Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów        
                                                                                                                             /-/ Dariusz Kownacki    


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy Komisji Sędziowskiej KS MZPN - Delegatury Ciechanów!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

08-14.10.2020 r.

aktualizacja: 09.10.2020 r. godz. 18:20

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy Komisji Sędziowskiej KS MZPN - Delegatury Ciechanów!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

01-07.10.2020 r.

aktualizacja obsady: 02.10.2020 r.

03.10.2020 r. : Mecz numer 34 zostaje odwołany - goście zrezygnowali z wyjazdu na mecz

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.


Uwaga Sędziowie i Obserwatorzy Komisji Sędziowskiej KS MZPN - Delegatury Ciechanów!

W zakładce OBSADA pojawiła się obsada sędziowska na termin:

10-16.09.2020 r.

aktualizacja: 10.09.2020 r. godz. 13:35

Przypominamy o akceptacji spotkań w systemie EXTRANET.

Obowiązuje termin i godzina, które podane są w Extranecie.

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 06/09/2020

 

1. Licencje Trenerów

W związku z licznie powtarzającymi się przypadkami, że na zawodach (szczególnie drużyn młodzieżowych) wpisywani w protokół meczowy są trenerzy, którzy są tylko obecni na początku spotkania lub są zastępowani np. przez osoby, które nie posiadają stosownych uprawnień informujemy, że na podstawie decyzji Komisji Dyscyplinarnej MZPN Delegatury Ciechanów wszyscy Sędziowie zobowiązani są do weryfikacji licencji i obecności trenerów przed meczem, a także po jego zakończeniu.

W przypadku braku obecności trenera wpisanego w protokół lub odmową poddania się weryfikacji -  Sędziowie zobowiązani są do uiszczenia stosownej adnotacji w sprawozdaniu sędziowskim o zaistniałym incydencie.

Zalecane jest również poinformowanie kierownika / osoby wpisanej w protokół o stosownej adnotacji, która poświadczona będzie podpisem poinformowanej osoby.

 

                                                                                                                    Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów        
                                                                                                                             /-/ Dariusz Kownacki