Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 01/04/2022

1. Komunikat MZPN ws odwołania meczów w terminie 1-4.04.2022 r.

 

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                /-/ Dariusz Kownacki    

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 28/03/2022

1. Ostateczny termin składek KFD i KFP za rok 2022

 

Zarząd KS MZPN Delegatury Ciechanów informuje, że ostatecznym terminem opłaty KFD i KFP za rok 2022 rok jest dzień 5 kwietnia 2022 roku.

Po tym terminie zostanie wystosowane pismo do KS PZPN o skreślenie z listy Sędziów / Obserwatorów.

Poniżej lista członków KS MZPN delegatury Ciechanów, którzy nie opłacili obowiązkowych składek:

1. Chmielewski Krzysztof
2. Ciurysek Ryszard
3. Drozdowski Zbigniew
4. Gwiazda Wojciech
5. Klimowski Dawid
6. Lubelska Kinga
7. Pydyn Adrian
8. Rachuba Dawid
9. Ruzicki Zdzisław
10. Rychlewski Karol
11. Sobotka Marta
12. Ślesiński Kamil
13. Wargulewski Arkadiusz
14. Wąsowski Andrzej
15. Wąsowski Adam
16. Załęski Sebastian

 

Prosimy o kontakt z kolegą referentem finansów Tadeuszem Siemionko.

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                /-/ Dariusz Kownacki    

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 24/03/2022

1. Sprawozdania papierowe z meczów LO i "A" Klasy

 

Od rundy wiosennej zniesiony został obowiązek oddawania sprawozdań papierowych z meczów LO I A-klasy do MZPN.

Sprawozdania należy przechowywać w domu do końca sezonu i momentu ukazania się informacji o konieczności trwałego zniszczenia sprawozdań!

W przypadku wątpliwości MZPN może w trybie pilnym zażądać dostarczenia wersji papierowej.

Zarząd KS Delegatury w Ciechanowie  zwraca się do sędziów o terminowe (12h od zakończenia meczu) i rzetelne wypełnianie EXTRANETU.

Osoby nieprzestrzegające zasad będą odsuwane od zawodów.

 

Począwszy od najbliższej kolejki (termin 26-27.03) nie wysyłamy papierowych wersji sprawozdań z LO i "A" Klasy.

 

Pozostałe klasy rozgrywkowe seniorów jak i młodzieżowe pozostają bez zmian i sprawozdania z meczów przesyłamy po każdym meczu zgodnie z klasa rozgrywkową do MZPN lub Delegatury Ciechanów. 

 

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                /-/ Dariusz Kownacki    

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 19/03/2022

1. Egzaminy poprawkowe Wiosna 2022

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów poprawkowych Wiosna 2022:

Miejsce:  MOSiR Przasnysz, ul. Makowska 23

Termin: 24.03.2022 r. (czwartek)

Godzina zbiórki: 17:00

Egzamin kondycyjny: 17:30

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z § 4 ptk 19 "Zasad awansów i spadków Sędziów Komisji Sędziowskiej Delegatury Ciechanów w sezonie rozgrywkowym 2021 / 2022" należy wnieść opłatę 30 zł przed przystąpieniem do w/w egzaminu poprawkowego. 

 

                                             V-ce Przewodniczący                           Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                            Radosław Trochimiuk                                           /-/ Dariusz Kownacki    

 

Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 17/03/2022

1. Rozliczanie e-Delegacji sędziowskich

W związku z tym, że duża większość klubów przystąpiła do programu e-Delegacji (wypłacanie ekwiwalentu sędziowskiego przez MZPN) publikujemy kilka ważnych informacji dla Sędziów.

Aby Sędzia otrzymał ekwiwalent za spotkanie:

a) MUSI zatwierdzić spotkanie w Extranecie,

b) Wypełnione i zapisane sprawozdanie w systemie Extranet przez Sędziego tego spotkania,

c) Przesłać sprawozdanie do odpowiedniego organu (Ligi wojewódzki - MZPN, ligi okręgowe - COOZPN), 

d) Poprawnie wypełnić dane w Extranecie. Poniżej przykład wypełnionych danych:

 

 e) Delegacji nie wysyłamy ani do MZPN ani do COOZPN.

 

2. Rozliczania delegacji sędziowskich klubów nie będących w program e-Delegacji

Kluby, które nie przystąpiły do programu będą w dalszym ciągu wypłacać ekwiwalent za spotkania na podstawie delegacji. 

3. Rozliczania delegacji obserwatora MZPN

Informujemy, że nie zmienił się sposób rozliczania ekwiwalentów Obserwatora - w dalszym ciągu będzie on wypłacany przez MZPN. 

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                 /-/ Dariusz Kownacki