Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 24/03/2022

1. Sprawozdania papierowe z meczów LO i "A" Klasy

 

Od rundy wiosennej zniesiony został obowiązek oddawania sprawozdań papierowych z meczów LO I A-klasy do MZPN.

Sprawozdania należy przechowywać w domu do końca sezonu i momentu ukazania się informacji o konieczności trwałego zniszczenia sprawozdań!

W przypadku wątpliwości MZPN może w trybie pilnym zażądać dostarczenia wersji papierowej.

Zarząd KS Delegatury w Ciechanowie  zwraca się do sędziów o terminowe (12h od zakończenia meczu) i rzetelne wypełnianie EXTRANETU.

Osoby nieprzestrzegające zasad będą odsuwane od zawodów.

 

Począwszy od najbliższej kolejki (termin 26-27.03) nie wysyłamy papierowych wersji sprawozdań z LO i "A" Klasy.

 

Pozostałe klasy rozgrywkowe seniorów jak i młodzieżowe pozostają bez zmian i sprawozdania z meczów przesyłamy po każdym meczu zgodnie z klasa rozgrywkową do MZPN lub Delegatury Ciechanów. 

 

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                /-/ Dariusz Kownacki