Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 17/03/2022

1. Rozliczanie e-Delegacji sędziowskich

W związku z tym, że duża większość klubów przystąpiła do programu e-Delegacji (wypłacanie ekwiwalentu sędziowskiego przez MZPN) publikujemy kilka ważnych informacji dla Sędziów.

Aby Sędzia otrzymał ekwiwalent za spotkanie:

a) MUSI zatwierdzić spotkanie w Extranecie,

b) Wypełnione i zapisane sprawozdanie w systemie Extranet przez Sędziego tego spotkania,

c) Przesłać sprawozdanie do odpowiedniego organu (Ligi wojewódzki - MZPN, ligi okręgowe - COOZPN), 

d) Poprawnie wypełnić dane w Extranecie. Poniżej przykład wypełnionych danych:

 

 e) Delegacji nie wysyłamy ani do MZPN ani do COOZPN.

 

2. Rozliczania delegacji sędziowskich klubów nie będących w program e-Delegacji

Kluby, które nie przystąpiły do programu będą w dalszym ciągu wypłacać ekwiwalent za spotkania na podstawie delegacji. 

3. Rozliczania delegacji obserwatora MZPN

Informujemy, że nie zmienił się sposób rozliczania ekwiwalentów Obserwatora - w dalszym ciągu będzie on wypłacany przez MZPN. 

 

                                                                        Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów 

                                                                 /-/ Dariusz Kownacki