Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 14/03/2023

 

1) Termin i harmonogram egzaminów poprawkowych

Poniżej wszystkie informacje nt. egzaminów poprawkowych.

Termin - 21.03.2023r. (wtorek)
Miejsce - Stadion Miejski w Przasnyszu, ul. Makowska 23
Bieg interwałowy - godz. 17.00
Bieg długi - godz. 17.30
Test teoretyczny - godz. 17.30

Prosimy o przybycie odpowiednio wcześniej, celem przygotowania do biegu.

Prosimy o uregulowanie opłaty za egzamin poprawkowy zgodnie z zasadami awansów i spadków do referenta finansów Tadeusz Siemionko.

Do biegu zostaną dopuszczone tylko osoby z ważnymi badaniami lekarskimi.


V-ce Przewodniczący KSMZN/d. Ciechanów                     Przewodniczący KS MZPN/d. Ciechanów    
/-/ Radosław Trochimiuk                                   /-/ Dariusz Kownacki