Komunikat KS MZPN - Delegatura Ciechanów 09/12/2020

 

1. Awanse Sędziów KS MZPN Delegatury Ciechanów

W dniu 04.12.2020 r. na posiedzeniu Zarządu KS MZPN Delegatury Ciechanów podjęto następujące decyzje odnośnie awansów:

 

1) Kandydat do IV Ligi:

- Pydyn Adrian

 

2) Kandydaci do Ligi Okręgowej:

- Choromański Mariusz

- Klimowski Dawid

- Zając Piotr

 

3) Awans do "A" Klasy:

- Komorowski Mariusz

- Kowalkowski Daniel

- Olszewski Mariusz

- Sekuna Kamil

- Staszkiewicz Radosław

- Wargulewski Arkadiusz

- Wąsowski Andrzej

 

W/W kolegom gratulujemy. Jednocześnie informujemy, że warunkiem koniecznym do awansu jest pozytywne zaliczenie egzaminów przed rundą wiosenną sezonu 2020 / 2021.

 

                                                                                                                    Przewodniczący KS MZPN D. Ciechanów        
                                                                                                                             /-/ Dariusz Kownacki